PRINCIPALI

Ponosni smo na saradnju sa svakim od naših principala

Naši partneri u poslovima distribucije su velike međunarodne i domaće kompanije. Za prodajne programe koje distribuiramo, cilj je dostupnost robe finalnim potrošačima u svakom trenutku i na svakom mestu.